4) Gnostické zpodobnění křesťanské víry v pojetí Dickova hesla – Římská říše nikdy nepadla

Pokud chcete některý z mých článků nebo jeho část publikovat©, nebo k tématu diskutovat (nebo mě upozornit na chyby v obsahu) či osobně přispět, napište mi prosím na cybervlk@centrum.cz, děkuji.

Philip Kindred Dick zažil v životě zvláštní věci, z nichž jedna ho zasáhla opravdu přímo a zanechala i stěžejní stopu v jeho literární tvorbě a změnila jeho osobnost v reálném životě. Nic už nikdy nemohlo být jako dříve. Odkazy na tuto UDÁLOST, se nese jeho několika knihami. Knihy zabývající se touto UDÁLOSTÍ jsou vnímány jako alternativní Dickova pravdivá autobiografie, kterou častokrát svými veřejnými výroky podporoval, ale promítnutá plně do uvěřitelně propracované reality odehrávající se v jeho knihách. UDÁLOST se promítá do knih – VALIS (1981)[1]; Božská invaze (The Divine Invasion, 1981[2]; Převtělení Timothyho Archera (Transmigration of Timothy Archer, 1982)[3]; Rádio Svobodný Albemut (Radio Free Albemuth, 1985)[4].

Tato UDÁLOST, ať fiktivně pojatá v jeho knihách Božské trilogie (Valis, Božská invaze, Převtělení Timothyho Archera, Rádio svobodný Albemut) nebo odrážející se v jeho skutečném životě, což je stále otevřené tajemství, se odehrála dle všech dostupných indicií tak, že skutečného Philipa Kindreda Dicka (nebo Dickovo alter ego Horselover Fat v románě Valis) a v románě Radio Free Albemuth (1985) postavu Nicholase Bradyho opakovaně v několika zjeveních zasáhl při spánku i mimo spánek růžový laserový paprsek z vesmíru, který vycházel z mimozemské sondy tajně obíhající planetu Zemi. Sonda údajně pocházela od umělé inteligence z planety Albemuth, ale jak Nikolas Brady, nebo Dickovo alter ego Horselover Fat, tak i skutečný Philip Kindred Dick vnímal tuto událost a inteligenci jako hlas a projev živoucího Boha. Tato inteligence je nazývána zkráceně VALIS což znamená Vast Active Living Intelligence Systém neboli Rozsáhlý aktivní systém živoucí inteligence.[5] Dick si nebyl také nikdy plně jistý, jaká je skutečná povaha této entity. Je možné jí také považovat za zlovolnou, technologickou a tyranskou utlačující sílu, jakousi vězeňskou stráž nad vývojem na planetě Zemí ale také jako vševědoucí, dobročinnou, mimozemskou a možná božskou Bytostí, odpovědnou za veškeré stvoření.

K Valisu je také veden v románu RÁDIO SVOBODNÝ ALBEMUT (Radio Free Albemuth – 1985) upřesňující rozhovor: Nicholas nasadil záhadný, tajnůstkářský výraz. Mám pro to vědomí jméno: Valisystem A. Vast Active Living Intelligent Systém A, čili rozsáhlý aktivní živoucí inteligentní systém A. Říkám mu „A“, protože jich může být mnohem víc. Přesně ho to vystihuje – je vyspělej, je aktivní, inteligentní a tvoří ucelenej systém.

Z Valisem se také pojí příhoda z reálného data 3. února 1974, a to ta, že zcela bezprostředně před prvním zásahem růžovým laserovým paprskem měl Philip K. Dick příšerné bolesti po ošetření kořenového kanálku. Zatelefonoval tedy v bolestech do lékárny, aby mu doručili účinné léky, které mu předepsal lékař a objednal si donášku až do domu. Když zásilka dorazila, spustila zážitek, který převrátil jednou provždy jeho pohled na realitu. U dveří se s předpisem a léky objevila dívka se zlatým přívěškem ve tvaru ryby. Z nějakého důvodu byl Dick hypnotizován tou lesknoucí se zlatou rybkou, rybka začala zářit a on byl vtažen do jiného světa. Zcela zapomněl v okamžiku na svou bolest, léky i na to, proč tu ta dívka je. Jen dle svého vnímání zíral zhypnotizován a bez schopnosti pohybu na znamení ryby. „Co to znamená?“ zeptal se. Dívka se dotkla zářivé zlaté rybky a řekla: „To je znamení, které nosili první křesťané.“ Potom mu dala balíček s léky. V tom okamžiku ho z náhrdelníku ozářil paprsek růžového světla. Dále si v tom okamžiku uvědomil, kdo skutečně byl a je nyní, a kde je. Bylo to bezprostřední, okouzlující a přímé zjevení. Nejenže si to pamatoval, ale přímo to zažil. Ona dívka byla tajnou křesťankou a Dick také. „Žili jsme ve strachu, že nás Římané vystopují. Museli jsme se dorozumívat tajnými znameními. Právě tohle všechno mi otevřeně řekla, a byla to pravda.[6]

Následně přichází zjevení, a toto zjevení přináší přímé přesvědčení pro zasaženého, že stále v současné době žije v době dvanácti apoštolů, tedy hned bezprostředně po smrti a vzkříšení Ježíše Krista, a že Římská říše nikdy nepadla. Zde na nás udeří toto vnitřní poselství jako blesk s čistého nebe. Nyní z Dickova Zjevení víme, že dějiny se zastavily, odmítli po odchodu Krista po vzkříšení do Nebe se znovu rozběhnout a tedy, že nastala nejhorší noční můra dějin – Římská říše nikdy nepadla. Římská říše se pro Dicka stala symbolem železného vězení, silou zla. Románový hrdina Dickovy knihy Rádio Svobodný Albemuth tedy Nicolas Brady byl zjevením přesvědčen, že americká vláda, v románu Rádio Svobodný Albemuth prezentovaná fanatickým prezidentem Ferrisem F. Fremontem – což je velice průhledná, ale mnohem ďábelštější verze Richarda Nixona, je nejnovějším vtělením železného vězeni Římské říše. Je silou zla, která povstala právě proto, aby potlačila vědění o Kristově vědomí.

Kristovo vědomí se předávalo v Dickově pojetí živoucím, mikroskopickým organismem, entitou virového typu, které Dick říkal plazmát. Z tohoto zjevení byl následně Dick přesvědčený, že jsme všichni bez výjimky uvězněni ve stále se opakující časové smyčce, a to pod vlivem hypnotického kouzla, vytvářející v nás iluzi, že čas plyne. Dick dále přímo na své čtenáře v zoufalství křičí, že jsme uvězněni v těch několika letech mezi Kristovou smrtí a jeho vzkříšením a eschatonem, a také slibovaným Posledním soudem a Královstvím nebeským na Zemi.[7]

Dick – či VALIS prostřednictvím Dicka dále tvrdil, že neexistuje jen jeden vesmír, ale dva vesmíry: vesmír skutečný, v němž převládá harmonie, krása a pravda, a ten druhý, náš vesmír, který sestává z falešných signálů, chimér, a kterým tudíž prostupuje utrpení. Je to nemocný vesmír, a každý jedinec, který v něm žije, tak není ničím víc než nemocnou buňkou v nemocném těle a jako takový je odsouzen k věčnému utrpení a zoufalství. Nejsme však odsouzeni navěky, zdravý vesmír je nám ochoten naštěstí připraven pomoci. Vyslal pro naši záchranu do našeho nemocného vesmíru mikroskopickou částici sebe sama – tedy již zmiňovaného plazmáta, aby ho vyléčil.

Prostřednictvím plazmáta by lidstvo podle Dicka mohlo znovu nabýt své božské povahy jako Božské Logos a znovu se naučit vidět se takové, jaké je – jako součást širokého aktivního inteligentního systému, kterému říkáme Bůh. Toto vidění vyžadovalo přeměnu vlastního já a světa – který je koneckonců pouze projekcí vlastního já, jakési zmrtvýchvstání, jehož prostřednictvím by se mrtvé předměty falešné reality znovu staly živoucími nositeli božského jazyka. Jelikož i my jsme součástí tohoto jazyka, Dick předpokládal, že toto zmrtvýchvstání – transformace se projevuje jako schopnost stvořit realitu silou myšlení. Schopnost číst kód podobně jako v Matrixu[8] souvisela s aktivací nadlidského potenciálu v člověku jakožto hologramu v rámci hologramu, živoucího Boha, kterému Dick říkal homeoplazmát.

Dick se zároveň nebyl schopen rozhodnout, zda to vše znamená, že se prostě zbláznil, nebo zda narazil na jakési obrovské, galaktické spiknutí, jehož je svět, jak ho známe – nebo jak si myslíme, že ho známe, pouze nepatrnou a velmi dočasnou složkou, mechanismem směřujícím k jakémusi nepředstavitelnému Konci. Dick se nenechal těmito pochybnostmi zastrašit a nadále považoval realitu za pouhý důmyslný zcela promyšlený klam, který má naši pozornost odvrátit od poznání pravdy. Soudil, že v nejlepším případě jde o výpravnou jevištní show, která nás má připravit na naši skutečnou funkci ve vesmíru. Podobně jako had v ráji byl Dick asi přesvědčen, že se z nás nakonec stanou bohové.

Prostřednictvím VALISU začal také Dick chápat, že takzvaná objektivní realita není vůbec pevně daná, ale že je to plastický, tvárný, proměnný příliv energie a informací. Byl přesvědčen, že hmota je sama o sobě jazykem nebo kódem, jímž se vyjadřuje vesmírná entita neboli, božská inteligence. Tak jako staří animisté, američtí indiáni, druidi a čarodějnice věřil Dick, že všechno na světě i svět sám je živoucí entita s vlastním vědomím, účelem a záměrem. Tvrdil, že lidé se od tohoto vesmírného okruhu dokázali odpojit a nechali se polapit falešným pocitem, že jsou oddělenými bytostmi, dojmem, že realita je konečná záležitost a všechno je dané, pevné a neustále ve sporu.[9]

Jako většina zjevení i toto změnilo zcela ojediněle Dickův život. Po tomto přímém zážitku Dick věřil plně ve VALIS čili Vast Active Living Intelligence Systém – Rozsáhlý aktivní systém živoucí inteligence. Následně v reakci na zjevení založil časopis plný mystických a teologických spekulací, který nazval Exegesis (Exegeze). Do jeho smrti v roce 1982 čítala Exegeze dva miliony slov a zaplnila dvě zásuvky.[10]

K náboženskému myšlení se ve článku Trnitá cesta Philipa K. Dicka k Bohu a víře vyjadřuje i pan Jiří Popiolek a to v časopise časopis 3/09, 02. 04. 2009, článek je ale také uveřejněn online na webu.[11]

[1]Anotace knihy: Jeden z nejkontroverznějších románů Philipa K. Dicka, na jednu stranu zatracovaný, na druhou stranu obdivovaný příběh o náboženské sektě, která nalezne svého Mesiáše. Co se stane, když jistá náboženská sekta tak dlouho hledá Mesiáše, až ho nalezne ve dvouletém dítěti jménem Sofie, která jim potvrdí, že celá zemská civilizace je odpradávna řízena inteligencí z vesmíru? Nastane konec světa? Román Valis je možné považovat za sci-fi, ale především je to zamyšlení nad věčným fenoménem – lidským hledáním boha. Zdroj: http://www.dick-knihy.cz/knihy/valis.html

[2]Anotace knihy: Božskou invazi, druhý díl své gnostické „božské“ trilogie, napsal Dick na sklonku života v roce 1980 a tematicky jí navazuje na svůj předchozí román Valis. V Božské invazi, odehrávající se dvě stě let po událostech zachycených ve Valisu, nechává Dick Boha prohrát souboj se zlem a anděla zla Beliála ovládnout svět. Jedinou nadějí se stává návrat Boha ve formě chlapce počatého kolonistkou nehostinné planety vzdáleného hvězdného systému CY30-CY30B. Podaří se novodobému mesiáši porazit Beliála a všechny jeho pozemské kliky a vymanit lidstvo ze zóny zla? Božská invaze je románem o hledání Boha, člověka a božské podstaty v lidech. Zdroj: http://www.dick-knihy.cz/knihy/bozska-invaze.html

[3]Anotace knihy: Filosofický příběh z Kalifornie na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vypráví Dickova první (a bohužel poslední) sympatická ženská postava Angel Archerová, hrdinou je ovšem její tchán, episkopální biskup Timothy Archer. Autor knihou skládá hold svému příteli, kontroverznímu duchovnímu Jamesi Pikeovi, který zemřel roku 1969 v izraelské poušti. Poslední román Philipa K. Dicka lze chápat jako jeho odkaz světu. Kniha volně navazuje na již vydaný román Valis, ale gnostický problém podvrženého vesmíru pojímá z praktičtějšího, lidštějšího hlediska. Zdroj: http://www.dick-knihy.cz/knihy/prevteleni-timothyho-archera.html

[4]Anotace knihy: Philip K. Dick se ve svém románu, který vznikl v roce 1976, ale publikován byl až po autorově smrti, vrací k tématu svých vrcholných děl Valis a Temný obraz. Vystupuje tu hrdina s autorovým jménem, který se chce vyhnout světové válce, rozpoutané vyšinutým prezidentem Spojených států amerických. Jeho přítel právě začal chytat rádiové signály z vesmíru, které by mohly pocházet jednak od příslušníků neznámé civilizace, ale taky od samotného Boha. Zdroj: http://www.dick-knihy.cz/knihy/radio-svobodny-albemuth.html

[5]VALIS is a 1981 science fiction novel by Philip K. Dick. The title is an acronym for Vast Active Living Intelligence System, Dick’s gnostic vision of one aspect of God. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/VALIS

[6]Kvalitně je tento moment a setkání zpravován ve filmu Radio Free Albemuth (2010). Berkeley record store clerk Nick Brady (Jonathan Scarfe) begins to experience strange visions from an entity he calls VALIS that cause him to uproot his family and move to Los Angeles where he becomes a successful music company executive. With the help of best friend, science-fiction writer Philip K. Dick himself (Shea Whigam) and a mysterious woman named Silvia (Alanis Morissette), Nick finds himself drawn into a dangerous political-mystical conspiracy of cosmic proportions. The story is set in an alternate reality America circa 1985 under the authoritarian control of President Fremont, a Nixon-like clone (Scott Wilson). Written by Radio Free LLC. Více na http://www.imdb.com/title/tt1129396/. Podrobná recenze v českém jazyce na: http://www.dick-knihy.cz/clanky/recenze-filmu-radio-svobodny-albemut.html

[7]Volně přepracováno na základě: http://www.cbdb.cz/kniha-29105-matrix-mytus-o-nasi-dobe-matrix-warrior-being-the-one – online na mém webu v kopii https://cyberpunkerexodus.files.wordpress.com/2012/09/matrix-manual.pdf

[8]Zjevně se tento motiv odrazil i ve filmu Matrix bratří Wachowských. V  tomto filmu matrix vytváří podobnou časovou smyčku, v níž udržuje lidstvo spící, ve sladké nevědomosti, pod iluzí, že se vyvíjí, aniž by si uvědomovalo, že čas se jednoduše neustále opakuje a nespěje nikam.

[9]Volně přepracováno na základě: http://www.cbdb.cz/kniha-29105-matrix-mytus-o-nasi-dobe-matrix-warrior-being-the-one – online na mém webu v kopii https://cyberpunkerexodus.files.wordpress.com/2012/09/matrix-manual.pdf

[10]Volně přepracováno na základě ukázky z knihy Smoley, Richard: Zakázaná víra: Tajné dějiny gnosticismu. Zdroj: http://www.iliteratura.cz/Clanek/25217/smoley-richard-zakazana-vira-tajne-dejiny-gnosticismu

[11]http://www.dick-knihy.cz/clanky/bozska-trilogie.html

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s