2) Stručný životopis Philipa Kindreda Dicka

Pokud chcete některý z mých článků nebo jeho část publikovat©, nebo k tématu diskutovat (nebo mě upozornit na chyby v obsahu) či osobně přispět, napište mi prosím na cybervlk@centrum.cz, děkuji.

Philip Kindred Dick se narodil dne 16. 12. 1928, v Chicagu, ve státě Illinois, v USA. Na svět přišel předčasně o šest týdnů a je synem Edgara Dicka a Dorothy Grand Kindred. Po otci zdědil mnohoznačné příjmení, po matce zase tajemný iniciál K. znamenající rodové příjmení Kindred. Jeho dvojče, sestra Jane Charlotte Dick (1928 – ), po šesti týdnech života bohužel zemřela na podvýživu. To Philipa, když se později o tragédii dověděl, ovlivnilo na celý zbytek života, zvláště pak poté co se mu matka po letech svěřila s tím, že sestra měla umřít následkem nedostatečné mateřské péče. Dick později řekl: „Od svého dětství jsem měl pocit, že si matka myslí, že zemřelo to nepravé dítě“[1]

 

V českém vydání knihy Dokážeme Vás stvořit[2] je k této osobní Dickově tragédii v závěrečné textové poznámce v knize uvedeno autorem Filipem Krajníkem[3]: „Philip Kindred Dick a Jane Charlotte Dick se narodili v prosinci 1928 zhruba šest týdnů před plánovaným termínem porodu. Philip vážil necelé dva kilogramy a byl jedním z nejmenších předčasně narozených dětí, které v té době dokázaly přežít. Jane byla ještě menší. Od počátku byla dvojčata svými přirozenými protějšky: Philip měl světlé vlasy a hodně křičel, Jane byla tmavovlasá a tichá. Jejich matka Dorothy byla příliš hubená a neměla pro děti dost mléka a lékař, ke kterému s dětmi chodila, nepřišel na správnou náhradní výživu. Když v polovině ledna 1929 navštívily dům rodiny Dickovy ošetřovatelky kvůli pojištění, zjistily, že děti umírají, a okamžitě je nechaly převézt do nemocnice. Jane zemřela krátce po převozu, Philipa dělil od smrti ne víc než den. Sestřina smrt měla na Dickův emocionální život nesmírný vliv, který se zásadním způsobem projevil i na jeho psaní.

Když mu rodiče později o Jane řekli, malý Philip si vytvořil fantazijní svět, ve kterém si hrál se svou tmavovlasou sestrou. Sám sebe považoval za přeživší polovinu syzygie[4] a neustále cítil spojení s dívkou, kterou považoval za chybějící část sebe sama. Dickova druhá manželka Kleo Apostolides v rozhovoru o svém zesnulém manželovi vypověděla: „Nikdy pro něj nebyla úplně mrtvá. Byla v jeho hlavě. V nějaké formě. Ne příliš hmatatelně, ale byla tam.“ Ve stejném rozhovoru dále vyslovila domněnku, do jaké míry smrt Jane ovlivnila ráz Dickových děl: „Cítil spojení s něčím, co bývalo mohlo být, a jelikož většina jeho tvorby byla o podstatě toho, co je skutečné a co ne, myslím, že to na jeho psaní mělo silný vliv.“

Brzy po této rodinné tragédii se rodina přestěhovala do San Franciska. Když bylo Philipovi pět let, tak v jejich rodině byly velmi chladné vztahy a rodiče se nakonec pro neshody rozvedli. Oba pak po rozvodu bojovali o svěření svého syna do péče. Nakonec to dopadlo tak, že Philip žil s matkou ve Washingtonu, kam se přestěhovala za prací. Tam dva roky navštěvoval kvakerskou základní školu. V roce 1938 se přestěhovali do Berkeley, kde vystudoval základní a střední školu a odmaturoval v roce 1947.

K jeho školním letům se vyjádřila i spisovatelka Ursula K. Le Guinová[5] a to v předmluvě k románu Muž z vysokého zámku:[6] „Philip Kindred Dick, o rok starší než já, dospíval ve stejném městě, v Berkeley. Oba jsme maturovali na Berkeley High School roku 1947. Na škole bylo přes tři tisíce studentů, takže jsem o něm mohla snadno nevědět, ale přesto je to zvláštní. Nevybavil si ho nikdo z mých středoškolských let, koho jsem na něj ptala. Byl takový samotář, hodně času prostonal, zapisoval se spíš na praktické než akademické předměty? V ročence je jeho jméno, ale fotografie ne. Stejně v jako jeho díle, i v jeho životě realita proklouzává mezi prsty a ověřitelná fakta končí jako zpochybnitelná tvrzení nebo pouhé nálepky.“ Ursula K. Le Guinová jako jedna z mála se snaží k PKD přistupovat velice opatrně, její předmluva k Muži z Vysokého zámku hovoří hlasem rozumu a hlasem schopnosti pochopit Dickův život v celistvosti, ne ho rozkrájet na jednoduché nálepky, ale ukázat složitost Dickova pojetí života i jeho tvorby.

Dick také často podle jednoho z životopisů[7] údajně zanedbával školní docházku a věnoval se raději četbě. Při četbě narazil také na sci-fi, a to v podobě magazínu Astrouding and Uknown. Ještě na základní škole vydával vlastní časopis Daily Dick a v roce 1940 se stal náruživým čtenářem science fiction. Svůj první román napsal v roce 1942, když mu bylo 14 let. Román se jmenoval Return to Liliput, toto jeho rané dílo se ale bohužel nedochovalo. Ze stejného roku pochází i první povídka „Le Diable“, která vyšla později v Berkeley Daily Gazette.

Období mezi šestnáctým a osmnáctým rokem (1944 – 1946) strávil občas?[8] v psychiatrické léčebně a podstoupil intenzivní psychiatrickou léčbu, kvůli psychickým obtížím a to diagnostikované agorafobii[9] (dále bude podrobně zpracováno v kapitole Téma duševní zdraví a duševní nemoci v tvorbě Philipa Kindreda Dicka) a také dalším psychickým potížím, které na něm vysledovala jeho matka. Po skončení léčby se následně v 18 letech od matky odstěhoval do vlastního podnájmu. V této době se také začala projevovat i další nemoc a to tachykardie,[10]později v životě se k jeho tělesným nemocem přidala i nevyléčitelná porucha slinivky břišní.

Roku 1947 také ještě stihl režírovat pořad o klasické hudbě pro kalifornské rádio KSMO. Od roku 1949 působil na University of California, Berkeley, kde pracoval ve školním rozhlase a pokoušel se o studium historie, filosofie a psychologie, čehož brzy zanechal, neboť se u něj projevily akutní psychické problémy doprovázené závratěmi způsobenými střídavým strachem z uzavřených a otevřených prostor – agorafobie (dále je později zmiňována i schizofrenie a paranoia). Těchto nemocí se již za celý život nezbavil a vyzkoušel kvůli nim nesčetné množství léků na odstranění potíží a také následně v zoufalství z příznaků nemoci i chybných osobních rozhodnutí zřejmě i drog (dále bude podrobně zpracováno v kapitole Téma drog v životě a tvorbě Philipa Kindreda Dicka bude zpracováno v samostatné kapitole)

Poté, co ho v roce 1949 nepřijali na vojenskou službu kvůli vysokému krevnímu tlaku, získal místo prodavače hudebnin na Telegraf Avenue, které mu vydrželo až do roku 1952. Díky této práci se stal milovníkem vážné hudby, která mu mimo jiné pomáhala přemáhat jeho duševní nemoc. V této době už své povídky rozesílal po všemožných sci-fi magazínech, ale zatím jediný zdroj obživy pro něj bylo psaní komentářů do radia Free Albemuth.[11] Později použil do své tvorby reálie právě z období zaměstnání v rádiu a to v knize Rádio Svobodný Albemuth.[12]

Jak již bylo uvedeno v první části studie, tak P. K. Dick se na spisovatelskou dráhu definitivně vydal v roce 1951 a za dalších necelých 30 let napsal celkem 45 románů a 121 povídek (uspořádaných do nejméně 6 sbírek). Svoji první povídku publikoval poprvé v roce 1952 v magazínu Planet stories. Jeho zvláštní, takřka neurotické příběhy, se obracející často spíše do vnitřního vesmíru hrdiny než do vesmíru vnějšího. Všechny jeho postavy ale vycházejí s reálných a velice lidsky uvěřitelných postav. Přestože Dick prošel několika vývojovými stadii, jako nejzákladnější motivy jeho tvorby můžeme označit teorii všudypřítomné konspirace na pozadí běžného světa – a s tím někdy související zborcení reality a odkrývání skutečného pozadí.[13] Nicméně v době, kdy začal tvořit, se odchylovala jeho tvorba od tehdejšího kánonu vědecko-fantastického žánru, který zosobňovali Isaac Asimov či R. A. Heinlein. Teprve až následně po Dickově smrti byla jeho tvorba objevena jako přehlížený klenot žánru a nyní je málokterému spisovateli sci-fi věnována větší kritická pozornost.[14]

Dickův osobní život byl také značně složitý, v životopisech se uvádí, že za svůj život se Dick stačil pětkrát oženit, a to s Jeanette Marlin (1948), Kleo Apostolides (1950–59), Anne Williams Rubinstein (1959–65), Nancy Hackett (1966–72) a Leslie (Tessa) Busby (1973–77), ale po pátém rozvodu na svatby zanevřel. Také byl otcem tří dětí, dcer Laury Archer (narozena 1960) a Isoldy Frey (narozena 1967), a syna Christophera Kennetha (narozen 1973). Právě i problémy v manželstvích měly i vliv na jeho duševní zdraví a také na jeho problémy s již zmíněnou tachykardií, k tomu i problém se slinivkou břišní. Bohužel v určité části života se k tomu přidaly i problémy s drogami (dále bude podrobně zpracováno v kapitole Téma drog v životě a tvorbě Philipa Kindreda Dicka bude zpracováno v samostatné kapitole) [15]

Dne 18. února 1982 byl Philip Kindred Dick hospitalizován po infarktu myokardu, následně se přidala mozková mrtvice a † 2. března téhož roku umírá ve věku pouhých 54 let v okresu Orange poblíž San Francisca, ve státě Kalifornie, v USA. Pohřben je ve městě Fort Morgan, stát Colorado, vedle ostatků své sestry Jane Charlotte Dickové. Nepříjemným následkem Dickova osudu je, že bohužel nedožil ani fenomenálního úspěchu filmu Blade Runner ani souborného vydání svého díla.[16]

O své životní dráze Dick napsal: „Šel jsem na Kalifornskou univerzitu, ale nikdy jsem ji nedokončil. Hodně lidí kouřilo a četlo The Daily Cal a poslouchalo mé rady. Sci-fi jsem začal číst, když mi bylo jedenáct. Náhodou jsem si koupil výtisk Stirring Science Stories místo Popular Science. Nedokázal jsem se od toho odtrhnout, jen jsem se do toho pustil. Začal jsem se zajímat o literaturu… číst Joyce, Kafku, Steinbecka, Prousta, Dos Passose. Žil jsem v jedné místnosti bez kuchyně a psal krátké povídky. Oženil jsem se s dívkou, kterou jsem potkal v obchodě, kde jsem pracoval, koupil dům a kočku a začal prodávat SF a fantasy. Nechal jsem prodávání v hudebninách, stále ještě poslouchám Monteverdiho a Buxtehudeho, ale většinu času čtu Ibsena a píšu povídky.“[17]

[1]Zpracováno volně a upraveno dle zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick; http://www.spisovatele.cz/philip-kindred-dick; http://www.databazeknih.cz/knihy/minority-report-a-jine-povidky-8171?show=alldesc; http://dokina.tiscali.cz/clanek/philip-k-dick-zivot-dilo-film-203355; http://www.philipkdickfans.com/biography/bibliography/.

[2] DICK, Philip K. Dokážeme vás stvořit. Vydání první. Přeložil Filip KRAJNÍK. Praha: Argo, 2016. ISBN 978-80-257-1699-1.

[3]Filip Krajník – textová poznámka přednesena 27.8.210 na Slezské univerzitě v polském Těšíně v rámci 23. Euroconu – následně v roce 2016 plně otištěna v českém vydání knihy DOKÁŽEME VÁS STVOŘIT – 2016. DICK, Philip K. Dokážeme vás stvořit. Vydání první. Přeložil Filip KRAJNÍK. Praha: Argo, 2016. ISBN 978-80-257-1699-1.

[4]Takové uspořádání Slunce, Země a Měsíce (nebo planety), kdy jsou všechna tři tělesa v jedné přímce. Syzygie je tedy souhrnný název pro konjunkci a opozici. Při syzygii Měsíce dochází k zesíleným slapům, neboť se sčítá slapové působení Měsíce a Slunce. Zdroj: http://www.wikina.cz/a/Syzygie

[5]Ursula Kroeber Le Guinová (* 21. října 1929, Berkeley, Kalifornie), je americká spisovatelka. I když píše romány, poezii, knížky pro děti a eseje, nejznámější jsou její romány a povídky z oblasti science fiction a fantasy. V češtině je nejoblíbenější její cyklus příběhů ze Zeměmoří, nejuznávanějším dílem však je román Levá ruka tmy. Je považována za jednoho z nejlepších spisovatelů fantastických žánrů. Obdržela několik cen, kromě cen Hugo a Nebula také Gandalf Grand Master v 1979 a Damon Knight Memorial Grand Master Award v roce 2003. Známá je propracovaností svých děl a svými sondami do oblastí taoismu, anarchismu, feminismu, psychologie a sociologie. Neopomenutelnou součástí jejích děl je vyhýbání se antropocentrismu, vytvořené cizí kultury jí však slouží ke sdělení informací o kultuře naší. Citace ze zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ursula_K._Le_Guinová

[6]DICK, Philip K. Muž z Vysokého zámku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-879-4. The Man in the High Castle (1962); v ČSSR vydáno v roce 1989 jako samizdat Muž z Vysokého zámku (následně v ČR vydáno jako druhé vydání v roce 1992, poté v roce 2007 jako třetí vydání, a opět znovu v roce 2016 jako sběratelské vydání s ilustracemi).

[7]http://dokina.tiscali.cz/clanek/philip-k-dick-zivot-dilo-film-203355

[8]Zatím plně neověřeno, zdroje neúplné – Zpracováno volně a upraveno dle zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick; http://www.spisovatele.cz/philip-kindred-dick;http://www.databazeknih.cz/knihy/minority-report-a-jine-povidky-8171?show=alldesc;

[9]Agorafobie patří k úzkostným poruchám. Obecně je chybně považována za strach z otevřených prostranství. V podstatě jde ale spíše o strach z veřejných prostranství, míst, kde by nebyla rychle dostupná pomoc, a situací s nimi spojených. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Agorafobie, přímý zdroj info životopis autorky Joel Margot – http://www.philipkdickfans.com

[10]Tachykardie je zvýšená tepová frekvence. Jedná se o kompenzační reakci srdce na různé podněty. Jako patologický jev ji hodnotíme, pokud je neúměrná situaci (většinou v klidu). Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tachykardie a přímý zdroj info životopis autorky Joel Margot – http://www.philipkdickfans.com

[11]Zpracováno volně a upraveno dle zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick; http://www.spisovatele.cz/philip-kindred-dick; http://www.databazeknih.cz/knihy/minority-report-a-jine-povidky-8171?show=alldesc;

[12]DICK, Philip K. Rádio Svobodný Albemut. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0068-6.

[13]Citace z článku autor: Aleš Smutný: Bůh je Zebra a P. K. Dick je Horselover – http://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/buh-je-zebra-a-p-k-dick-je-horselover/r~i:article:95644/

[14]Zpracováno volně a upraveno dle zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick; http://www.spisovatele.cz/philip-kindred-dick;http://www.databazeknih.cz/knihy/minority-report-a-jine-povidky-8171?show=alldesc; http://dokina.tiscali.cz/clanek/philip-k-dick-zivot-dilo-film-203355; http://www.philipkdickfans.com/biography/bibliography/.

[15]Zpracováno volně a upraveno dle zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick; http://www.spisovatele.cz/philip-kindred-dick;http://www.databazeknih.cz/knihy/minority-report-a-jine-povidky-8171?show=alldesc; http://dokina.tiscali.cz/clanek/philip-k-dick-zivot-dilo-film-203355; http://www.philipkdickfans.com/biography/bibliography/.

[16]Zpracováno volně a upraveno dle zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick; http://www.spisovatele.cz/philip-kindred-dick;http://www.databazeknih.cz/knihy/minority-report-a-jine-povidky-8171?show=alldesc; http://dokina.tiscali.cz/clanek/philip-k-dick-zivot-dilo-film-203355; http://www.philipkdickfans.com/biography/bibliography/.

[17]Zdroj citátu – http://www.nakladatelstvimillennium.cz/dick-philip-kindred/

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s